Agiilse tarkvaraarenduse olemus

Allikas: Teadmusbaas

Agiilarenduse aluseks on 12 aluspõhimõtet

Nr Sisu Nr Sisu
1 Meie ülim eesmärk on kliendi rahulolu tagamine tarnides talle vajalikku (väärtuslikku) tarkvara nii arenduse varases faasis kui ka kogu arendusprotsessi vältel perioodiliselt. 7 Töötav tarkvara on eduka arendamise peamine mõõdik.
2 Nõute muudatused on teretulnud sh ka hilises arendufaasis. Agiilne protsess rakendab muudatusi kliendi konkurentsieelise saavutamiseks (kõik muudatusettepanekud, mis aitavad kliendil saavutada konkurentsieelist on väärt realiseerimist). 8 Agiilne protsess soosib jätkusuutlikku arendust. Sponsorid, arendajad ja kasutajad peaksid olema võimelised säilitama pideva tempo kogu protsessi vältel.
3 Tarni töötavat tarkvara sagedusega mõnest nädalalast mõne kuuni, eelistades lühemat ajavahemikku. 9 Pideva tähelepanu pööramine tehnilisele täiuslikkusele ja heale disainile edendab agiilsust.
4 Äriinimesed (tellija esindaja(d)) ja arendajad peavad igapäevaselt töötama koos kogu projekti kestel. 10 Lihtsus --kunst suurendada tegemata töö mahtu--on oluline*.
5 Teosta projekti koos motiveeritud inimestega. Anna neile keskkond ja toeta neid kohtades, kus nad abi vajavad ning usalda neid, et nad saavad töö tehtud. 11 Parimade arhitektuurid, nõuded ja disain tulevad iseorganiseeruvast meeskoonast.
6 Parim ja efektiivseim viis infovahetuseks meeskonna sees on näost-näkku vestlused. 12 Kindlate ajavahemike järel meeskond peegeldab, kuidas muutuda efektiivsemaks ning seejärel kohandab oma käitumist vastavalt.

Kommentaar: *Lihtsus* - on vaja koodist välja visata kõik, mis ei teeni funktsionaalsust, hea näide on testipõhine arendus - kirjuta täpselt niipalju, et test õnnestuks

Allikad:

  1. 12 aluspõhimõtet
  2. Agiilse tarkvaraarenduse manifest
  3. Tegemata töö mahu suurendamise kunst

Tagasi mooduli juurde