Arvufunktsioonid

Allikas: Teadmusbaas

MariaDB arvudega seotud funktsioonid nagu näiteks ABS, CEIL, DIV, EXP, PI, SIN jne põhjalik ülevaade on allikas 1 all

 • FLOOR arvutab kümnendarvude täisosa, ja CEIL ümardab järgmise täisarvuni, näiteks SELECT FLOOR(6/4); annab vastuseks 1 ning SELECT CEIL(6/4); annab vastuseks 2;
 • LOG, LOG10, LOG2, LN arvutavad erinevate arvusüsteemide astendajaid argumendiks olevale arvule. LN või LOG ühe argumendiga arvutab naturaallogaritmi (e astendaja küsitud arvu saamiseks); LOG kahe argumendiga (esimene on baas, teine on arv selles arvusüsteemis) arvutab astendaja, millega peaks baasi astendama, et teine argument saada; LOG10 arvutab kümnendlogaritme ja LOG2 arvutab kahendlogaritme. Näited:
  • SELECT LN(20); annab 2,9957, st e-d (2,71828) peaks astendama 2,9957-ga, et saada 20, sama vastuse saaks ka SELECT LOG(20);;
  • SELECT LOG(2,32); annab vastuseks 5, sest 2-te peaks astendama 5-ga, et saada vastuseks 32;
  • SELECT LOG10(100); annab vastuseks 2, sest 10-t peaks astendama 2-ga, et 100 oleks vastus;
  • SELECT LOG2(32); annab vastuseks 5, vt üleeelmine näide.
 • POWER ja POW arvutavad arvusüsteemi aluse (agument1) mingil etteantud astmel (argument2), näiteks SELECT POWER(2,5); annab vastuseks 32;
 • ROUND ja TRUNCATE on ümardamis- ja kärpimisfunktsioonid, mis ümardavad (kärbivad) arvu etteantud täpsuseni, argumente on 2 arv ja komakohtade arv, mis võib ka negatiivne olla (-1 ümardab/kärbib täis kümneteks, -2 täisarvuliseks sajasteks), näiteks SELECT ROUND(EXP(3),2); annab vastuseks 20,09 ja SELECT TRUNCATE(EXP(3),2); annab vastuseks 20,08, SELECT ROUND(EXP(5),-1); annab vastuseks 150 ja SELECT TRUNCATE(EXP(5),-1); annab 140.


Allikad:
 1. MariaDB arvufunktsioonid


Tagasi SQL lausendite lehele