Auditeerimise standardeid

Allikas: Teadmusbaas

IT auditite tüübid

Goodman & Lawless jaotus:

  • Tehnoloogilise innovatsiooniprotessi audit. Selle auditiga luuakse riskiprofiilid olemasolevatele ja uutele projektidele. Audit hindab ettevõtte kogemuste pikkust ja sügavust tema poolt valitud tehnoloogiate valdkonnas, samuti seotud ja sobivate turgude olemasolu, projektiorganisatsioone, projektidega seotud tööstuse struktuuri.
  • Innovaatilisuse võrdlusaudit. Selle auditi käigus võrreldakse ettevõtet ja tema konkurente innovatsiooni teostamise aspektides. Vaadeldakse ettevõte teadusuuringute ja nende rakendamise võimekust, sh uute toodete tootmise võimekust.
  • Tehnoloogilise positiooni audit. Selle auditiga uuritakse tehnoloogiaid, milliseid ettevõte praegu omab ja milliseid on vaja lisada (juurutada)Tehnoloogiaid iseloonustataks märksõnadega baastehnoloogia ("base"), võtmetehnoloogia ("key"), käigusolev ("pacing") või esilekerkiv ("emerging").

Teised autorid:

  • Süsteemid ja rakendused, (Systems and Applications) nende sobivuse ja efektiivsuse hindamine;
  • Infotöötluse vahendid, (Information Processing Facilities) nende töövõime erinevates tingimustes;
  • Süsteemide arendamine (Systems Development) - arendamisel olevate rakenduste vastavus sisule ajagraafikule jms;
  • IT ja ettevõtte arhitektuuri haldus (Management of IT and Enterprise Architecture);
  • Klient/server süsteemid, andmeside vahendid, intranet ja ekstranet (Client/Server, Telecommunications, Intranets, and Extranets).


Allikas: Wikipedia artikkel

Tehnikad ja vahendid

Harvardi ülikooli õppematerjalid

Tagasi

Euroopa Liidu võrgu ja infoturbr agentuur ENISA