CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Marsruutimise ja kommuteerimise alused

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. seadistab võrguseadmeid, ruuteris ühe piirkonna ruutimisprotokolli OSPF, väike- ja keskmise suurusega ettevõtte võrgu ja suurettevõtte võrgu VLAN, DHCP ja IPv4/IPv6
 2. on teadlik talitluslikest tingimustest
 3. jälgib info otsimisel usaldusväärseid infoallikaid
 4. teab moodulite ja komponentide vahelisi liidestamise tehnikaid ja diagnostikameetodeid
 5. kontrollib enne seadmete ühendamist nende töökorras olekut ja sobivust
 6. teab asjakohaseid IKT kasutajarakendusi
 7. teab telekommunikatsiooni ja andmeside lahenduse struktuure ja liike
 8. teab kuidas tõlgendada sideteenuse teenustasemelepingus toodud nõudeid
 9. teab andmesideteenuse osutamise parimaid tavasid ja standardeid
 10. tuvastab tööpõhiseid vajakajäämisi kompetentsustes ja oskustes, vajadusel soovitab arenguvõimalusi
 11. (läbiv kompetentsus) koostööoskus

Allikad:

Tagasi õppekava juurde