CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Sissejuhatus võrkudesse

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. seadistab võrguseadmeid
 2. seadistab väike- ja keskmise suurusega ettevõtte võrgu
 3. seadistab suurettevõtte võrgu
 4. rakenduste projekteerimise põhimõtted
 5. uusimate tehnoloogiliste võrgulahenduste avastamine
 6. projekteerib ja konstrueerib võrgulahendusi
 7. testib võrgulahendusi
 8. paigaldab täiendavaid riistvara- või võrguseadmeid olemasolevasse või loodavasse süsteemi
 9. seadistab võrku, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime
 10. teab elemente, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi
 11. teab analüüsimeetodeid
 12. teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne)
 13. teab riistvara komponente, tööriistu ja arhitektuure
 14. teab varem kasutuses olnud, olemasolevaid ja uusi riistvara komponente, tarkvara ja mooduleid
 15. kontrollib enne seadmete ühendamist nende töökorras olekut ja sobivust
 16. on teadlik ettevõtte dokumendihalduse protseduurist oma vastutusalas
 17. teab sideseadmete talitluslikke tingimusi
 18. teab andmesideseadmete ja protsesside ülevaatlikku tulevikuväljavaadet
 19. (läbiv kompetentsus) kutsealaga seonduvad regulatsioonid
 20. (läbiv kompetentsus) suhtlemisoskus
 21. (läbiv kompetentsus) asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur

Allikad:

Tagasi õppekava juurde