Euroopa e-kompetentside raamistik

Allikas: Teadmusbaas

Mis sellest kasu on ?

• Koolitajatele:

• Õppekavadele moodulite lihtne lisamine

• Täiendkoolituste planeerimine

• Muude valdkondade õppekavade tugevdamine

• Tööandjatele:

• Töökohal vajalike oskuste kirjeldamine.

• Töötajate värbamine ja valik

• Vajalik täiendkoolitus töökohal ja koolituse tellimine

• Töötajate paindlik ümberpaigutamine muutuvas

Euroopa e-Competence Framework (e-CF) annab viite 40 pädevuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) töökohal, kasutades ühise keele pädevuste, oskuste, teadmiste ja oskuse taset, mis võib mõista kogu Euroopas.