Euroopa e-kopmetentside raamistik

Allikas: Teadmusbaas

Mis sellest kasu on ?

• Koolitajatele:

• Õppekavadele moodulite lihtne lisamine

• Täiendkoolituste planeerimine

• Muude valdkondade õppekavade tugevdamine

• Tööandjatele:

• Töökohal vajalike oskuste kirjeldamine.

• Töötajate värbamine ja valik

• Vajalik täiendkoolitus töökohal ja koolituse tellimine

• Töötajate paindlik ümberpaigutamine muutuvas