Finantshaldur

Allikas: Teadmusbaas
  • Vastutab IT teenusepakkuja eelarveldamise, raamatupidamise ja nõuete nõudmise säilitamise eest.

Tagasi

Eesmärk : ITILi finantshalduri ülesanne on juhtida teenusepakkuja eelarvet ja raamatupidamist.

ITILi osa milles osaleb : Teenuse strateegia

Protsessi kirjeldus :

Sisulise tegevuse ja protsessi eesmärk on ITIL V3 (2007) finantsjuhtimine ja IT teenuse protsessi finantsjuhtimine. (vastavalt ITIL 2011)

Liideste finantsjuhtimine ja teiste ITIL protsesside korrigeerimine, et kajastada uue ITIL 2011 protsessi struktuuri. Protsessi ülevaade näitab tähtsamaid liidesed (vt joonis 1). Example.jpg


Alamprotsessid

Need on ITILi finantsjuhtimise alamprotsessid ja nende protsesside eesmärgid:


Finantsjuhtimine Tugi

    Protsessi Eesmärk: määratleda vajalike juhtimisstruktuuride finantsplaneerimise andmeid ja kulusid, samuti kulude jaotus teenustele.


Finantsplaneerimine

    Protsessi Eesmärk: määrata vajalikud rahalised ressursid järgmiseks planeeritud perioodiks ("IT eelarve"), ja eraldada need vahendid optimaalselt.


Finantsanalüüs ja aruandlus

    Protsessi Eesmärk: analüüsida struktuuri teenuse eraldiste kulu ja teenuse kasumlikkust. Saadud finantsanalüüs võimaldab teenuse eelarve haldusel teha otsuseid, mis otsustatakse muudatuste põhjal teenuste eelarves.


Teenuse arveldamine

    Protsessi Eesmärk: väljastada arve teenuse osutamise eest ja saada tasu teenuse osutamise eest.