IT Muutused info säilitamine

Allikas: Teadmusbaas

Ajalugu

Näiteks kunagi koolis õpilased pidid pidama päevikut, kus oli kirjas tunniplaan hinded ja märkused. Kunagi olid tunniplaanid kirjas päevikutes ja erinevatel stendidel käistsi kirjutatud. Õpilaste hinded kirjutati päevikusse ja tehti ka parandus samasse päevikusse samuti pidas ka õpetaja päevikut, kus oli kõik kirjas. Kui oli vaja õpilast kiita või laita tehti ka nii õpetaja päevikusse märge sugu üritused, kas kirjutati kas päevikusse või öeldi suusõnaliselt ja sa pidid meeles pidama. Selline oli siis koolis käimine. Päevik.PNG Ennem interneti ajastut oli kasutusel põhiliselt päevik

Arhiivis oli ka kõik asjad kunagi paberilehe peale kirjutatud. Või muul moel säilitatud.

Töö juures käis ka asja ajamine nii, et kui oli vaja kuhigi minna või kellegagi kohtuta ja või mõni tähtsam töö ülesanne olid asjad üleskirjutatud päevikutesse või kuhugi, kus on asjad silma all üldiselt kirjutati kõik info paberi lehe peale.

Tänapäev

Tänapäeval enamus asju on ringi tõstetud interneti keskonda näiteks õpilased saavad oma hinded tunniplaanid õppimise märkused ekoolist või siseveebist või, mis iganes keskonda kasutataksse. Muidugi tähtsamad asjad kirjutatakse päevikusse, et oleks natuke kergem orienteeruda. Epäevik.PNG

Tööasjadega samamoodi kirjutaksse kuhugi keskonda asjad ülesse ja peetaksse samuti ka päevikut, et oleks kergem, sest arvutit on kõikjale keeruline kaasa võtta, aga päevikut saab kõikjale võtta.

Arhiiviga on nii, et väga tähtsad sündmused on kirjas ikkagi paberil, kuna neid ei tohi panna arvutisse, sest need võidaksse välja nuhkida. Paberi lehepeal olevad väga tähtsad asjad pannaksse turvaliselt seifi või turva kohtate peale ära. Asjad, mis võivad olla kõigile kätte saadavad pannaksse interneti keskonda ülesse näiteks mõnele kodulehele, et oleks inimestel kodus lihtne vaadata, et ei oleks vaja kohapeale joosta.

Kasutatud Allikad

https://www.google.ee/search?q=ekool&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH9OaP2ajJAhWB3iwKHajnAx0Q_AUIBigB#imgrc=9xl9mgILUU_YxM%3A https://www.google.ee/search?q=ekool&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH9OaP2ajJAhWB3iwKHajnAx0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=%C3%B5pilasp%C3%A4evik&imgrc=9C9x2Mx7M9t7VM%3A