Kanban

Allikas: Teadmusbaas

Kanban

Kanban on meetod tarkustöö jaoks, mis tasakaalustab nõuded töö jaoks, võimsusega teha uut tööd. Töö elemendid on visualiseeritud, et nad annaksid osalejatele vaate progresioonist, ning protsessist, ülesande defineerimisest kliendile kätteandmisest. Tiimi liikmed "tõmbavad" tööd kui võimsus lubab, pigem kui töö "lükatakse" protsessi kui nõutud.

Tarvara kasutuselevõtul, Kanban võimaldab visualiseerida protsessi halduse süsteemi mis abistab valikute tegemist Miks? Millal? Kui palju? toota. Kuigi meetod on inspireeritud Toyota tootmis süsteemist ja lahjast tootmisest. See algatas tarkvara väljalaskmise ja IT, seda võib kasutada ükskõik millises professionaalses teenuses, mille väljalase on pigem immateriaalne, kui füüsiline.

Ülevaade

David Andersoni 2010. raamatus, Kanban, kirjeldab ta meetodi arendgut 2004. aasta projektist Microsoftis. Kasutasid Piirangute teoorjat lähenemiseks ja sisaldamaks Kanbani "tõmbamis" süsteemi.

Prinsiibid

Kanban on organisatsioonides protsessi muudatuste, mis kasutab visualiseerimist kanban tahvliga, Lubades paremat arusaama tööst ja töö kulgemisest. See soovitab limiteerida tööd protsessides, mis omakorda vähendab jääkide teket multitaskingus ja konteksti vahetamises, paljastab operatiooni probleemid, ning stimuleerib koostööd et parandada süsteemi. kanban on juurestatud kahte põhimõtete komplekti: Muudatuste haldajate ja teenuste kohalevedu, mis panustavad evolutsioonilisele muudatustele ja kliendi fookuseerimisele. Meetod ei sätesta täpseid samme, vaid alustab olemasoleva konteksti, ning stimuleerib järjepidevat lisandumist, ning evolutsioonilisi muudatusi süsteemi. See püüab minimiseerida vastupanu muudatustele, et neid hõlbustada.

Kanban fokuseerib kliendile ja tööle mis kattub nende nõuetega, pigem kui üksikisikute tegevustele. Kanbanil on kuus põhipraktikat: Visulatsioon, limiteerida tööd protsessis, voo haldus, selgitab strateegjat, kasutab tagasisideme silmuseid, koostöös arengut või eksperimentaalset arengut.

Näited

Tarkvara arendamine

Pildil on näha Kanban tahvlit, kus on kirjas tarkvara arenduse tööjada. Tahvlid, disainitud kontekstis, kus neid kasutatakse varieeruvad märgatavalt.

⇐ Tagasi meetodite juurde