Ketta kujutis fail ja backupi tegemine linuxis

Allikas: Teadmusbaas

Ketta kujutis faili ja backupi tegemine linuxis

Ketta kujutise tegemine

1. Teeme /dev/fd0 -s olevat vfat failisüsteemiga floppyst image faili (floppy ei pruugi olla mountitud) selleks on kolm võimalust, kasutage vaid ühte!

 1. cat /dev/fd0 > /img.144
 2. dd if=/dev/fd0 of=/img.144
 3. cp /dev/fd0 /img.144

2. Veendume, et kernelis on loobback sees (mitte see mis puutub network'i make menuconfig; Floppy, IDE and other block devices -> Loopback device support vajadusel modprobe loop

3. Mountime image faili /a alla bash# mount -t vfat -o loop /img.144 /a mount: Could not find any loop device, and, according to /proc/devices,

   this kernel does not know about the loop device.
   (If so, then recompile or `insmod loop.o'.)
 1. modprobe loop
 2. mount -t vfat -o loop /img.144 /a
 3. df

Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on /dev/hda6 991000 895730 44066 95% / /dev/hda2 1023856 996400 27456 97% /nt.40 /dev/hda5 310264 292016 18248 94% /os2 /img.144 1423 1111 312 78% /a

Ja töö lõpetamisel umount!

4. Seadme image kasutamine

Järgnev kehtib eeldusel, et toimetamised mahuvad ära nn 32bit sisse.

Olgu kõvakettaseadmel /dev/hdb kolm partitsiooni ning on tehtud kogu seadmest image fail

 1. fdisk -l -u hdb.img

... 34 heads, 61 sectors/track, 0 cylinders, total 0 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System hdb.img1 61 232287 116113+ 83 Linux hdb.img2 232288 485315 126514 83 Linux hdb.img3 485316 549609 32147 83 Linux

Soovides ühendada külge sellest image failist teisel partitsioonil olevat failisüsteemi, tuleb öelda mount -o loop,offset=118931456 hda.img /yhenduspunkt

arvestades asjaolu, et 512*232288 = 118931456

Tõmmise, millel on ilma partitsioonitabelita nö otse tehtud ext3 failisüsteem, ühendamiseks /etc/fstab abil sobib kasutada nt sellist rida /mnt/tommis.img /mnt/tommis ext3 loop 0 2

Linxis varunduse tegemine

Andmete varundamine tar'iga

Andmete kokkuliitmiseks kasutatakse arhiveerimiskäsku tar. Kasutame võtmeid: • c (create) - arhiivi loomine • v (vorbose) - annab tegevusest märku • f (file) - määrab, et tegemist on failiga

Näide: tar -cvf /mnt/yhine/home_backup.tar /home/Mario

Tekitasime siis kodu kataloogist 'mario' koopia kataloogi /mnt/yhine

-rw-rw-r-- 1 mario mario 133120 Oct 13 18:46 home_backup.tar

Andmete kokkupakkimine

Selleks, et arhiivifailid võtaksid vähem ruumi, tuleks need veel kokkupakkida. Selleks on kasutada võtmed -z (gzip) või -j (bzip2). Kasutame gzip'i, sest see pakib tihedamalt kokku.

Näide: tar -cvzf /mnt/yhine/home_backup.tar.gz /home/mario

Ja fail peaks palju väiksem olema.

-rw-rw-r-- 1 mario mario 20080 Oct 13 19:45 home_backup.tar.gz

Mõlema koopia tegemisel antakse veateade 'tar: Removing leading `/' from member names'. Väga suur mure nagu polegi, et kasutaja nime eest võeti kaldkriips ära. Kahjuks jäi see 'home' kataloogi ette. Selle välitmiseks kasuta võtit -C ja pärast kaldkriipsu jäta tühik:

Näide: tar -cvzf /mnt/yhine/home_backup.tar.gz -C / home/mario

Hetkel on meil arhiivi nimi kogu aeg üks ja sama. Seega kui arhiivi sattus viga, siis on ka see läinud. Kõige lihtsam rohi selle vastu on lisada faili nimesse kuupäeva muutujad

Näide: tar -cvzf /mnt/yhine/home_backup_$(date +%d-%m-%Y).tar.gz -C / home/mario

Lahtipakkimiseks kasuta võtit -x (extract)

cd /mnt/yhine/ /mnt/yhine$ ls -l total 20 -rw-rw-r-- 1 mario mario 20080 Oct 13 19:45 home_backup.tar.gz /mnt/yhine$ tar -xvf home_backup.tar.gz


Andmete varundamise automatiseerimmine cron'iga

Nüüd on mure selline, et kes näiteks istuks kell kolm üleval ja teeks meie soovitud kataloogidest koopiaid? Selleks tuleb appi cron, kes soovitud käske etteantud kellaaegadel käivitab. Igal kasutajal on oma crontab, kus on kõik vajalikud read kirjas. Selle loomiseks sisesta:

crontab -e

Esimest korda loomisel küsitakse, millist redaktorit soovid ehk vajuta soovitud numbril. Edasi avatakse fail, kuhu tuleb sisestada soovitd aeg ja käsk. Selle muster näeb välja selline:

 1. Minuid Tunnid Kuupäev Kuu Nädalapäev Käsk
 2. (0-59) (0-23) (1-31) (1-12 või Jan-Dec) (0-6 või Sun-Sat)

Mõned lisa näited: • 0 3 * * * - iga päev 3:00 • 0 09-18 * * * - iga päev 9-18 iga tunni tagant • 59 11 * * 1-5 - iga päev esmaspäevast reedeni 11:59

Lisame crontab faili sellise rea:

0 3 * * * /bin/tar -czf /mnt/yhine/home_backup_$(date +%d-%m-%Y).tar.gz -C / home/mario


Kui programmile midagi ei sobi, siis annab ta sellest märku. Kui on edukas, siis näed kirja 'crontab: installing new crontab'. Oma crontab nägemiseks trüki:

crontab -l


Kasutatud allikad: 1.) http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Linux_mount 2.) http://metshein.com/index.php/arvuti/ubuntu-linux-server/898-14-ubuntu-linux-server-andmete-varundamine-tar-ja-cron Author: Aarne Sünd