Klassid / Objektid

Allikas: Teadmusbaas

Klassiskeemid

Klassiskeem.png

Koostatakse UML vahenditega, UML vahendite loetelu on lehel Kasutuslood


Objektiskeemid

Objektiskeem on analoogne ERD-le, kasutatud on erinevalt ERD-st UML tähistusi

Tagsi eelmisele lehele