MDD

Allikas: Teadmusbaas

Mudeli juhitud inseneerimine on tarkvara arendus meetod mis keskendub domeeni mudelite ehitamisele ja ära kasutamisele, mis on konseptsuaalmudelid mis on seotud spetsiifilise probleemiga. Seepärast, se toob esile ja sihib abstraktseid esindusi teadmistest ja tegevustest mis valitsevad erilist applikatsiooni domeeni, mitte arvutus konsepte.

Ülevaade

MDE lähenemine on mõeldud, produktiivsuse suurendamieks, maksimaliseerides ühilduvust süsteemide vahel, lihtsustatakse disaini protsessi, edendades kommunikatsiooni üksikisikute ja tiimide vahel kes töötavad süsteemi kallal.

Mudeleerimise pööramimine MDE on loetud effektiivseks, kui selle mudelid on loogilised ja koheselt arusaadavad kasutaja poolt kes on kokkupuutunud domeeniga ja kui neid saab kasutada kui baase et implementeerida süsteeme. Mudelid on arendatud pikaajalise kommunikatsiooni vältel toote haldajate, disainerite, arendajate, ja domeeni kasutajate vahel. Mudelite valmistamise lõpusirgel, neid saab hakata kasutama, et arendada tarkvara, ning süsteeme.

  • Objekti haldamise gruppi algatusel MDA mis on võimendatud mitme standardi poolt nagu Meta-Object Facility, XMI, CWM, CORBA, Unified Modeling Language.
  • Eclipse Modeleerimise raamistik, see raamistik lubab tööriistade loomist, mis rakendavad MDA standardid OMG'st.

Ajalugu

Esimesed tööriistad mis toetavad MDE'd olid arvuti abistatud tarkvara inseneerimise tööriistad aretati 1980. Ettevõtted nagu Integeeritud arendus keskkonnad, Logic Works olid pioneerid antud alal.

Usa valitus sekkus mudeleerimise definitsioonidesse, ehitades IDEF spesifikatsioonid tegevuse käigus.

Tööriistad

⇐ Tagasi meetodite juurde

Koostas: Ott Villem Vackermann