MoSCoW

Allikas: Teadmusbaas

MoSCoW meetod on juhtimise, ärianalüüsi, projektijuhtimise ning tarkvaraarenduse jaoks kasutatav prioriteetimise meetod, mida kasutatakse sidusrühmadega ühisele arusaamisele jõudmiseks nõuete tähtsustest. Mõiste MoSCoW on akronüüm prioriteetimise kategooriatest (Must have, Should have, Could have, Won't have). Lihtsama hääldamise jaoks on lisatud "o" tähed. "O" tähed on üldiselt väikesed, tähendamaks, et neil pole mingit tähendust, kuid mõningatel juhtudel kasutatakse terminit ka suurte tähtedega, ehk MOSCOW. Prioriteetimise meetodi arendas välja Dai Clegg.

MoSCoW meetodiga prioriteetimine

Kõik nõuded on olulised, kuid need tuleb prioritiseerida, et tagada varakult kõige tähtsamad funktsioonid. Arendajad püüavad algselt tarnida kõik Must have, Should have ja Could have nõuded, kuid Should ja Could nõuded on võimalik välja jätta juhul, kui peaks tekkima ajapuudus.

Prioriteetide kategooriate lihtsa ingliskeelse tähenduse abil saavad kliendid paremini mõista prioriteetide seadmise mõju võrreldes alternatiividega nagu High, Medium ja Low.

Kategooriate kirjeldused

Must have
Must have nõuded on toote tarnimiseks kriitilise tähtsusega. Kui kasvõi üks Must have nõue on täitmata, ei ole toote tarnimine võimalik. Must have nõudeid on võimalik tõsta ümber madalamatesse kategooriatesse, eeldades, et on olemas nõusolek kõikidelt seotud sidusrühmadelt, näiteks kui uued nõuded loetakse eelmistest tähtsamaks. Sõna MUST võib pidada ka fraasi Minimum Usable SubseT akronüümiks.
Should have
Should have nõuded on olulised, kuid neid pole vajalik nii kiiresti tarnida. Kuigi Should have nõuded võivad olla sama tähtsad kui Must have, ei ole need ajaliselt sama tähtsad, või on nende täitmiseks mõni muu viis, seega saab neid edasi lükata edaspidise tarneajani.
Could have
Could have nõuded on soovitavad, kuid mitte vajalikud, ning võivad parandada kasutajakogemust või klientide rahulolu vähese kuluga. Need lisatakse tavaliselt siis, kui on piisavalt aega ja ressursse.
Won't have
Won't have nõuded on kokkulepitult vähem kriitilised, madalaima tasuga üksused või pole tol hetkel ajakohased. Selle tulemusena ei ole Won't have nõuded lisatud tulevase tarneaja kavasse. Won't have nõuded suure tõenäosusega jäetakse tootest üldse kas välja või lükatakse edasi, et nende hilisemast kaasamisest läbi rääkida. Mõnikord kasutatakse ka terminit Would like või Would have, kuid need on ebakorrektsed, kuna viimane prioriteet tähendab selgelt, et nõue on väljaspool tarnimise skoopi.

Allikad

MoSCoW inglisekeelne artikkel

Autor

Diana Saar TA16


⇐ Tagasi meetodite juurde