Pascal

Allikas: Teadmusbaas

Pascalist

Pascal on kõrgtasemeline programmeerimiskeel, mille loojaks on Niklaus Wirth. Keel töötati välja ajavahemikul 1968–1969 ning avaldati aastal 1970. Pascal oli mõeldud eelkõige programmeerimise õpetamiseks ning kavandatud kui lihtsustatud versioon programmeerimiskeelest Algol.

Vaatamata suurele akadeemilisele edule, pole Pascal ärimaastikul väga laialdaselt kasutusel. Põhjuseks tema jäikus ning suurte rakenduste loomiseks vajalike funktsionaalsuste puudumine. Vastuseks kriitikale kavandas Wirth uue programmeerimiskeele Modula-2, mis on väga sarnane Pascalile, kuid mis sisaldab lisafunktsioone.

TeX ja originaalne Macintoshi operatsioonisüsteem on kirjutatud suurelt osalt just Pascali programmeerimiskeeles.

Võimekus

Pascal toetab programmeerimise häid tavasid ning võimaldab luua kompleksseid andmestruktuure, kasutades hästi määratletud tüüpe. Pascalit kasutatakse kaubanduslikes rakendustes, tööstuslikes ning teaduslikes keskkondades ja ka õppekeelena.

Mõned näited Macintoshi rakendustest, mis on kirjutatud Pascalis:

InterArchy – FTP-klientrakendus Ingemar's Skiing Game – action mäng Klondike – üks populaarsemaid pasjansitüüpi mänge Scripter – arenduskeskkond AppleScripti jaoks SuperLock – failiturbeprogramm JacqCAD Master – CAD-i programm tekstiilidisaini jaoks FlightMath – lennuanalüüsiprogramm NIH Image – pildianalüüsiprogramm

Keele eripärad

Hello World Pascali eripärana peab igal programmil olema nimi (näites "Hello") ning programmi lõpetab punkt. Sõned kirjutatakse erinevalt mitmest teisest keelest jutumärkide asemel ülakomade vahele. Hello world näeb Pascalis välja järgmine:

program Hello(output); begin

   writeln('Hello, world!');

end.

Andmetüübid Pascalis, nagu ka paljudes teistes programmeerimiskeeltes, määrab andmetüüp väärtuste vahemiku, mida ta on võimeline hoiustama. Lisaks on igal andmetüübil määratud toimingud, mis on samast tüübist muutujatega lubatud. Eeldefineeritud tüübid:

Andmetüüp Hoiustatavad väärtused integer täisarvud real ujukomaarvud boolean tõeväärtused char üksik täht string sõne Programmeerija saab ka ise defineerida uusi andmetüüpe. Pascali tüübideklaratsioon näeb välja selline:

type

 byte        = 0..255;
 signed_byte = -128..127;
 string      = packed array[1..255] of char;

Programm Pascalis

Var A, Pindala: integer; Begin

readln(A);
Pindala:=A*A;
writeln(Pindala);

end Var A, Pindala: integer; Begin

write('Kui lai on Sinu tuba?'); readln(A);
Pindala:=A*A;
writeln('Sinu toa põrandapindala on ',Pindala);

end