Pidev teenuse parendamine

Allikas: Teadmusbaas
Eesmärk:

Protsess kasutab kvaliteedihalduse meetodeid et õppida mineviku vigadest ja õnnestumistest eesmärgiga tõsta IKT teenuste ja protsesside tõhusust parima tuluse korral (efektiivsus). Aluspõhimõttena kasutatakse ISO 20000 kvaliteedihalduse põhimõtteid.

Pideva teenuse parendamise (PTP) 4 põhiprotsessi on:

  • Teenuse ülevaatus;
  • Protsesside hindamine;
  • PTP algatuste määratlemine;
  • PTP algatuste monitoorimine.


Allikad:


Tagasi ITIL 5 osa