Riskihaldur

Allikas: Teadmusbaas

Ülesanded

  • Vastutab riskide määramise, analüüsi ja juhtimise eest.
  • Analüüsitakse varade väärtust ärile, tuvastatakse ohud ja hinnatakse varade haavatavust nende ohtude suhtes.

Tagasi

Tööülesanded

  • Planeerib, kavandab ja rakendab üldist riskijuhtimise protsess
  • Riskianalüüs, mis hõlmab riskide analüüsimist samuti selgitamist, kirjeldamist ja hinnata riske, mis mõjutavad ettevõttet
  • riski hindamist, mis hõlmab riskide kriteeriume, organisatsiooni kulusid, keskkonnategurid ja hinnata organisatsiooni eelmiste riskide maandamist
  • toetada, harida ja koolitada töötajaid organisatsioonis