Teenuse disaini haldur

Allikas: Teadmusbaas
  • Vastutab kvaliteetse, paindliku ja turvalise disaini eest uutele ja edasijõudnud teenustele.
  • See sisaldab ka kõigi disaini dokumentatsioonide säilitamist ja tootmist.

Tagasi

Tööülesanded

  • Teenuse disaini haldur loob projekti või haldab teenust.
  • Pidev teenuse täiendamine ja uuendamine.
  • Seob erinevaid teenuse osi kokku.
  • Teeb teenuse kasutajale sobivamaks ja kujundab seda.
  • Vastutab teenuse disaini ja valmimise eest.


Mario Kuum