Teenuse strateegia

Allikas: Teadmusbaas
Eesmärk:

ITIL teenuse strateegia eesmärk on teha otsuseid klientide paremaks teenindamiseks. Strateegia loomisel alustatakse kliendi vajaduste hindamisest ja turusituatsiooni hindamisest. Teenuse strateegiaga määratletaks, milliseid teenuseid IKT ettevõte peaks pakkumaja milliseid võimekusi peaks veel täiendavalt arendama. Ülim eesmärk on panna IKT ettevõtte strateegilise mõtlemise arendamine.

Teenuse strateegia sari koosneb 5 põhiprotsessist:

  1. IT teenuste strateegia haldua;
  2. Teenuste portfelli haldus;
  3. IT teenuste finantshaldus;
  4. Nõudluse haldus;
  5. Ärisuhete haldus.

Strateegia loomise tööriistadeks on PEST analüüs, SOAR ja SWOT analüüsid, TOWS maatriks, Porter 5 jõu analüüs, Baker 4 strateegia mõju ja kriitilised edutegurid


Allikad:

Tagasi ITIL 5 osa