Väljastushaldur

Allikas: Teadmusbaas

Väljastushaldur

  • Vastutab planeerimise ja kontrollib liikumist väljastustest katsetus ja elavasse keskkonda.
  • Ta põhi objektiiv on kindlaks teha, et elavasse keskkonda väljastatud on kaitstud ja õiged komponendid väljastatud.


Vastutused

  • Paigaldab uut või uuendatud tarkvara.
  • Tegeleb väljastatud pakki desaini, ehitust ja konfiguratsiooni.
  • Annab aruande väljastatud pakki edukuse kohta.
  • Tagab, et meeskond jälgiks eeskirju ja korda.
  • Vastutab teenuse väljalasu ja kasutusele võttu eeskirjade ja planeerimise eest.
  • Vstutab tegeleb suhtluse, ettevalmistamise ja koolituset eest.
  • Tegeleb teenuste plaanimise ja kasutusele võttu meetodiga.

[Pilt] [Täpsem info]

--Bert Mustallikas (talk) 09:26, 12 April 2016 (EEST)