VBA skriptide kasutamine MS Excelis

Allikas: Teadmusbaas

Sissejuhatus

VBA (Visual Basic for Applications) on Microsofti loodud programmeerimiskeel, mida saab kasutada erinevate MS Office programmides: Excelis, PowerPointis, Wordis ja Accessis. See laseb salvestada ja käivitada makrosid ehk eeldefineeritud protseduure, mis teevad kasutaja töö lihtsamaks. Lihtsate võtetega saab automatiseerida andmete muutmist, analüüsimist ja esitlemist. VBA koodi Excelis saab luua kirjutades koodi Visual Basic Editoriga.

Developer saki aktiveerimine

VBA tööriista kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida Developer, kust pääseb Visual Basic Editor rakendusse. See on Office 2010 olemas, kuid seda ei näidata tööribal koheselt.

 1. Sakil File vali Options dialoogikast või olles tööriista ribal tee üks parem hiireklikk ja vali avanevast aknast Customize the Ribbon… Eelistades klahvikombinatsioone kasuta Alt+T+O või Alt+F+T.
 2. Paremal aknas tee linnuke Developeri ette.
 3. Klõpsa OK.
 4. Exceli tööribale ilmub Developer sakk, millel asuvad ka nupud Visual Basic, Macros ja Macro Security.
 • Sele 1. Sakk Developer MS Excelis

Uue töölehe loomine

 1. Klõpsa Macros nupul.
 2. Sisesta makrole nimi, nt ITK.
 3. Vajuta Create nupul, mis avab Visual Basic Editor akna, kuhu on juba kirjutatud koodi osa. Sub alustab makrot ja End Sub lõpetab selle. Nende vahele saab kirjutada koodi.

Nüüd sisesta soovitud kood, nt

Sub ITK()
MsgBox ("Tere, ITK15!")
End Sub
 • Sele 2. Visual Basic Editor aken

Mine tagasi Exceli töölehele ja käivita Macros nupu alt ITK. Ekraanile ilmub aken teatega „Tere, ITK15!“. Kui aken ekraanil ei avane, kontrolli üle makro turvalisuse seaded (Macro Security) ja taaskäivita Excel.

Salvestamine

Salvesta tööleht laiendiga xlsm.

Turvalisus

Macro Security alt saab vaadata ja muuta makrode käivitamise tingimusi. Kui makrod pole lubatud, ilmub avamisel vastav teade töölehe, mis sisaldab makrosid, kohale. Klõpsates Enable Content saab makrosid jälle kasutada.

Macros nupu lisamine kiirtööribale

Makrosid saab käivitada tööribalt. Samuti on võimalik lisada Macros nupp kiirtööribale. Selleks

 1. Klõpsa File.
 2. Klõpsa Options, avaneb Excel Options dialoogikast, sealt klõpsa Quick Access Toolbar.
 3. Choose commands from listist vali Macros ja klõpsa soovitud makro nimel, nt ITK ja Add>>.
 4. Kui makro nimi ilmus parempoolsesse aknasse, klõpsa Modify… ja vali käsule sobiv ikoon.
 5. Vali OK. Uus ikoon peab ilmuma kiirtööriistaribale.
 • Sele 3. Lisatud ikoon kiirtööribal

Avamine

Klõpsa Developeri sakil Visual Basic või kasuta klahvikombinatsiooni Alt+F11. Avanev aken koosneb menüüribast, tööriistaribast, VBA projekti aknast (kuvab objektide all kõiki Exceli avatud töölehti ja moodulites salvestatud makrot), omaduste aknast, programmeerimise aknast ja kiiraknast (vaikimisi peidetud, nägemiseks kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl+G või klõpsa View > Immediate Window.

Kokkuvõte

Excelis on üle 400 funktsiooni. Mõnda kasutatakse enam, mõnda vähem. Õppides kasutama VBA funktsionaalsusi, saab Exceli funktsioone automatiseerida, mis lõpuks muudab töö kiiremaks, kergemaks ja tootlikumaks. Õigesti kasutades võimaldab see muuta valemeid lühemaks ja vähendada inimlikke eksimisi.