Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 16. mai 2016, kell 10:25 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud arvutivõrkude tööpõhimõtete mõistmiseks ning lihtsamate võrkude ehitamiseks ja seadmete haldamiseks.

Mooduli hindamine: eristav

Mooduli kokkuvõttev hinne: Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Projekti esitlus, võrgu arhitektuur, jõudluse hindamine ja kulu arvutus võrgukomponentide ja seadmete valikuks

Õpiväljundid:

  1. paigaldab kohtvõrgu komponente (sh kaableid) võttes aluseks võrgu paigaldusreeglid;

seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu aktiiv- ja passiivkomponente, järgib paigaldusreegleid ja levinud praktikaid, kasutades korrektseid töövõtteid ja protseduure Teemad ja alamteemad: Võrguseadmed ja nende haldus

  • Kommutaatorid(Switch) – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine
  • Ruuterid – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine
  • Traadita võrgu seaded.
  • VLAN – mis see on ja milleks kasutatakse. Seadistamine switchides ja ruuterites.
  • Marsruutimine. Staatilised ruutingud. Seadistamine.
  • Marsruutimisprotokollid - dünaamilised ruutingud. Seadistamine.

Kaabelduse teostamine

Võrguaadresside teisendus