CCNA Praktika

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 9. mai 2018, kell 11:53 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. Cisco seadmetega arvutivõrgu administreerimine, Cisco võrguseadmete seadistamine, Cisco võrguseadmete turvamine
 2. kogub ja edastab teenusega seotud andmeid
 3. hindab teenuse vastavust teenusetasemelepingule
 4. kogub ja rakendab talitluslikke nõudeid
 5. oskab kasutada tüüplahendusi
 6. teab riistvara komponente, tööriistu ja arhitektuure
 7. dokumenteerib ja registreerib tegevused, probleemid ja nende parandustoiminguid
 8. kohandab tooteid ja teenuseid vastavalt kliendi vajadusele
 9. tagab tööde käigus andmete tervikluse
 10. koostab aruandeid ja dokumenteerib testide tulemusi
 11. pakub esialgset tugiteenust ja koolitust kasutajatele süsteemi käivitamise ajal
 12. teostab seadmete tarkvara uuendamist juhendi abil
 13. on teadlik ettevõtte dokumendihalduse protseduurist oma vastutusalas
 14. valib asjakohase dokumendivormi
 15. täidab etteantud dokumendivorme
 16. kasutab kasutajate tõhusat küsitlemist sümptomite väljaselgitamiseks
 17. analüüsib sümptomeid, et kindlaks määrata kasutaja vea või tehnilise tõrke üldine valdkond
 18. juurutab tugivahendeid süstemaatiliseks vea või tehnilise tõrke allika jälgimiseks
 19. suhtleb lõppkasutajatega arusaadavalt ja annab juhiseid, kuidas probleemide korral toimida
 20. registreerib probleeme, annab sisendeid võrgutoetuse tööriistade arenguks
 21. haldab teabevahetust lahenduste korrashoiuks ja arendamiseks
 22. analüüsib talitluslike/tehniliste muudatuste mõju kasutajatele
 23. hindab nõutavaid tegevusi muudatustest tuleneva mõju arvestamiseks (koolitus, dokumentatsioon, uued protsessid jne)
 24. teab kuidas tõlgendada sideteenuse teenustasemelepingus toodud nõudeid
 25. teab parimaid tavasid ja standardeid andmesideteenuse osutamisel
 26. teab kuidas teha teenuse osutamise seiret
 27. teab kuidas registreerida teenuse osutamise tegevusi ja on võimeline kindlaks tegema tõrkeid
 28. täidab ja täiendab andmesideteenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni
 29. analüüsib teenuse osutamise protsessi ja teavitab tulemustest järgmise taseme kolleege
 30. rakendab riskijuhtimise protseduure
 31. hindab hooldustegevuste vajalikku ressursimahtu
 32. teavitab seotud osapooli, tagamaks sobivat ressursside kasutamist organisatsioonis või väljaspool, et ennetada teenuse katkestusi
 33. käitub vastavalt organisatsiooni infoturbestrateegias kehtestatud nõuetele/reeglitele
 34. rakendab asjakohaseid infoturbe halduse reegleid
 35. rakendab kvaliteedikäsiraamatus toodud protseduure ja juhendeid
 36. tuvastab kolleegide tööpõhiseid vajakajäämisi kompetentsustes ja oskustes, vajadusel soovitab arenguvõimalusi
 37. ühendab igapäevastesse tööprotsessidesse enda oskuste arendamist
 38. jälgib kvaliteedinäitajaid, teab nende tähendust ning tegutseb neid järgides
 39. teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid meetmeid
 40. analüüsib ettevõtte kriitilisi infovarasid
 41. analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske
 42. teostab turvaauditeid
 43. annab soovitusi turvapoliitika ja –strateegia loomiseks või täiendamiseks, et tagada pidev turvalisuse kasv
 44. (läbiv kompetentsus) töökeskkonna ja keskkonna ohutuse nõuete järgimine
 45. (läbiv kompetentsus) keelte kasutamine (keeleoskus)
 46. (läbiv kompetentsus) töökeskkonna ja tööohutuse nõuete tundmine
 47. (läbiv kompetentsus) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtete tundmine
 48. (läbiv kompetentsus) meeskonnatöö ja grupitöövahendite kasutamise oskused

Allikad:

Tagasi õppekava juurde