IT-süsteemide riistvara

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 23. november 2016, kell 11:59 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Mooduliga arendatavad kompetentsused:

 • (läbiv kompetentsus) korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks;
 • valib arvutisüsteemidesse sobivad komponendid ja lisaseadmed;
 • (läbiv kompetentsus) komplekteerib tööjaamu ja servereid;
 • (läbiv kompetentsus) tuvastab IT-süsteemide riistvara tõrgete korral mittetoimivad riistvara komponendid;
 • paigaldab IT-süsteemide riistvarakomponente ja lisaseadmeid;
 • (lõimitud) seostab IT-süsteemide riistvara tööpõhimõtteid füüsikaga;
 • (võtmepädevus ja läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles ja inglise keeles arusaadavalt;
 • (lõimitud) (läbiv kompetentsus ja võtmepädevus) seostab IT-süsteemide riistvara tööpõhimõtteid matemaatikaga;
 • (võtmepädevus) õppimisoskus;

Riistvara töö aluseks olevad füüsikanähtused

Füüsika osad:

 1. Mõõtühikud ja nende teisendamine
 2. Mehhaanika: Võnkumine ja pöördliikumine, laineline liikumine, fiiberoptika füüsika
 3. Soojusõpetus (Termodünaamika)
 4. Elekterinähtused (alalisvool ja ühefaasiline vahelduvvool)
 5. Magnetisminähtused ja Elektromagnetism
 • Staatiline elekter ja seadmete kaitsmine läbilöögi vastu


IT süsteemide riistvara ja matemaatika

 1. Positsioonilised arvusüsteemid
 2. Maatriksarvutus
 3. Matemaatiline loogika ja loogikalüüsid
Õppematerjalid


See osa tuleb tõsta mujale: äriplaani tabelid

 1. Ettevõtte ülevaade

· Põhilised ettevõtte andmed: ärinimi, ettevõtlusvorm, aadress, asutamiseaeg, tegevusalad, lahtiolekuajad jms;

 • Omanikud, partnerid- nende nimed, osalus %-des
 • Tegevusvaldkond

· Tulevikuplaanid: – kirjeldatakse üldiselt, mida ettevõte soovib saavutada: ettevõtte suurus, toodang, tehnoloogia, kvaliteet, turg (uued turud, osatähtsus, hind).

Juhul kui plaanitakse äriplaan koostatakse töötavale ettevõttele, siis on vajalikud ka järgmised andmed:

 • Lühike ajalugu, ärimissioon, eelnev ja praegune majandustegevus, sh turg, tooted, sihtrühmad;
 • Praegune finantsseisund, selle muutused tegutsemise korral viimase kahe- kolme aasta jooksul.