Erinevus lehekülje "Kuidas lisada powerpointis objektidele animatsioone?" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Uus lehekülg: '<h1> Animatsiooniefekti lisamine tekstile või objektidele </h1> <p> 1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida. </p> <p> 2. Menüüs <strong>Anima...')
 
1. rida: 1. rida:
<h1>
+
<h1>Animatsiooniefekti lisamine tekstile v&otilde;i objektidele</h1>
    Animatsiooniefekti lisamine tekstile või objektidele
+
<p>&nbsp;</p>
</h1>
+
<ol>
<p>
+
<li>Valige slaidil objekt v&otilde;i tekst, mille soovite animeerida.</li>
    1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida.
+
<li>Men&uuml;&uuml;s <strong>Animatsioonid</strong> kl&otilde;psake nuppu <strong>Lisa animatsioon</strong> ja valige soovitud animatsiooniefekt.</li>
</p>
+
</ol>
<p>
+
<p>M&otilde;ned sisenemis- ja v&auml;lju efektide (nt p&ouml;&ouml;rata, Drop ja piits) ja m&otilde;ned R&otilde;hutuse efektide (nt pintsli v&auml;rv ja laine) on saadaval ainult objekte, mis sisaldab teksti. Kui soovite animatsiooni efekti, mis pole saadaval, seet&otilde;ttu, proovige t&uuml;hiku lisamiseks oma objekti sees.</p>
    2. Menüüs <strong>Animatsioonid</strong> klõpsake nuppu <strong>Lisa animatsioon</strong> ja valige soovitud animatsiooniefekt.
+
<h2>Animatsiooniefekte on nelja t&uuml;&uuml;pi</h2>
</p>
+
<ol>
<p>
+
<li><strong>Sisenemine</strong>: objekti aeglaselt n&auml;htavale ilmumine, servalt slaidile lendamine v&otilde;i esileh&uuml;ppamine.</li>
    Mõned sisenemis- ja välju efektide (nt pöörata, Drop ja piits) ja mõned Rõhutuse efektide (nt pintsli värv ja laine) on saadaval ainult objekte, mis
+
<li><strong>V&auml;ljumine</strong>: objekti slaidilt &auml;ralendamine, vaatev&auml;ljalt kadumine v&otilde;i slaidilt spiraalselt v&auml;ljumine.</li>
    sisaldab teksti. Kui soovite animatsiooni efekti, mis pole saadaval, seetõttu, proovige tühiku lisamiseks oma objekti sees.
+
<li><strong>R&otilde;hutus</strong>: objekti kahanemine v&otilde;i kasvamine, v&auml;rvi muutumine v&otilde;i keerlemine keskpunkti &uuml;mber.</li>
</p>
+
<li><strong>Liikumisteed :</strong> saate kasutada objekti (muude efektide hulgas) &uuml;les v&otilde;i alla, vasakule v&otilde;i paremale, t&auml;he- v&otilde;i ringikujuliselt liikuma panemiseks. Samuti saate joonistada oma liikumistee.</li>
<h2>
+
</ol>
    Animatsiooniefekte on nelja tüüpi
+
<p>Animatsioonide n&auml;itamiseks slaidiseansi esitamise ajal kontrollige, kas kohas <strong>Slaidiseanss</strong> &gt; <strong>Koosta slaidiseanss</strong> on m&auml;rkeruut <strong>N&auml;ita animatsioonita</strong> t&uuml;hjendatud. Kui see ruut on m&auml;rgitud, kuvatakse animatsioonid slaidiesitluse eelvaates, kuid mitte selle esitamise ajal.</p>
</h2>
+
<p>Animatsioone saab kasutada &uuml;ksikult v&otilde;i &uuml;hendada mitu efekti. N&auml;iteks selleks, et tekstirida sisse lendamisega samaaegselt kasvaks, rakendage tekstireale sisenemisefekt <strong>Sisselendamine</strong> ja r&otilde;hutusefekt <strong>Kasvamine/kahandamine</strong>. Efektide lisamiseks kl&otilde;psake nuppu <strong>Lisa animatsioon</strong> ja m&auml;&auml;rake animatsioonipaani abil r&otilde;hutusefekti ajastussuvandiks <strong>Koos eelmisega</strong>.</p>
<p>
 
    1. <strong>Sisenemine</strong>: objekti aeglaselt nähtavale ilmumine, servalt slaidile lendamine või esilehüppamine.
 
</p>
 
<p>
 
    2. <strong>Väljumine</strong>: objekti slaidilt äralendamine, vaateväljalt kadumine või slaidilt spiraalselt väljumine.
 
</p>
 
<p>
 
    3. <strong>Rõhutus</strong>: objekti kahanemine või kasvamine, värvi muutumine või keerlemine keskpunkti ümber.
 
</p>
 
<p>
 
    4. <strong>Liikumisteed :</strong> saate kasutada objekti (muude efektide hulgas) üles või alla, vasakule või paremale, tähe- või ringikujuliselt liikuma
 
    panemiseks. Samuti saate joonistada oma liikumistee.
 
</p>
 
<p>
 
    Animatsioonide näitamiseks slaidiseansi esitamise ajal kontrollige, kas kohas <strong>Slaidiseanss</strong> &gt; <strong>Koosta slaidiseanss</strong> on
 
    märkeruut <strong>Näita animatsioonita</strong> tühjendatud. Kui see ruut on märgitud, kuvatakse animatsioonid slaidiesitluse eelvaates, kuid mitte selle
 
    esitamise ajal.
 
</p>
 
<p>
 
    Animatsioone saab kasutada üksikult või ühendada mitu efekti. Näiteks selleks, et tekstirida sisse lendamisega samaaegselt kasvaks, rakendage tekstireale
 
sisenemisefekt <strong>Sisselendamine</strong> ja rõhutusefekt <strong>Kasvamine/kahandamine</strong>. Efektide lisamiseks klõpsake nuppu   <strong>Lisa animatsioon</strong> ja määrake animatsioonipaani abil rõhutusefekti ajastussuvandiks <strong>Koos eelmisega</strong>.
 
</p>
 
<p>
 
    Alois Saar
 
</p>
 

Redaktsioon: 1. juuni 2016, kell 11:15

Animatsiooniefekti lisamine tekstile või objektidele

 

  1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida.
  2. Menüüs Animatsioonid klõpsake nuppu Lisa animatsioon ja valige soovitud animatsiooniefekt.

Mõned sisenemis- ja välju efektide (nt pöörata, Drop ja piits) ja mõned Rõhutuse efektide (nt pintsli värv ja laine) on saadaval ainult objekte, mis sisaldab teksti. Kui soovite animatsiooni efekti, mis pole saadaval, seetõttu, proovige tühiku lisamiseks oma objekti sees.

Animatsiooniefekte on nelja tüüpi

  1. Sisenemine: objekti aeglaselt nähtavale ilmumine, servalt slaidile lendamine või esilehüppamine.
  2. Väljumine: objekti slaidilt äralendamine, vaateväljalt kadumine või slaidilt spiraalselt väljumine.
  3. Rõhutus: objekti kahanemine või kasvamine, värvi muutumine või keerlemine keskpunkti ümber.
  4. Liikumisteed : saate kasutada objekti (muude efektide hulgas) üles või alla, vasakule või paremale, tähe- või ringikujuliselt liikuma panemiseks. Samuti saate joonistada oma liikumistee.

Animatsioonide näitamiseks slaidiseansi esitamise ajal kontrollige, kas kohas Slaidiseanss > Koosta slaidiseanss on märkeruut Näita animatsioonita tühjendatud. Kui see ruut on märgitud, kuvatakse animatsioonid slaidiesitluse eelvaates, kuid mitte selle esitamise ajal.

Animatsioone saab kasutada üksikult või ühendada mitu efekti. Näiteks selleks, et tekstirida sisse lendamisega samaaegselt kasvaks, rakendage tekstireale sisenemisefekt Sisselendamine ja rõhutusefekt Kasvamine/kahandamine. Efektide lisamiseks klõpsake nuppu Lisa animatsioon ja määrake animatsioonipaani abil rõhutusefekti ajastussuvandiks Koos eelmisega.