Erinevus lehekülje "Kutseetika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "'''Jaotus tundides:''' praktiline töö: 10, e-õpe: 12, kokku: 22 '''Hindamiskriteeriumid:''' * Hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressurssid...")
 
23. rida: 23. rida:
 
* Õpimapp/portfoolio
 
* Õpimapp/portfoolio
  
'''Lävend:'''  
+
'''Lävend:''' on täitnud hindamisülesande ja järgib töös kõiki 4 hindamiskriteeriumit
  
  
'''Iseseisvad tööd:''' kirjalike tööde ja aruannete koostamine
+
'''Praktilised tööd:''' Järgib oma töös käesolevas õpiväljundis toodud 4 hindamiskriteeriumit
  
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]

Redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 13:32

Jaotus tundides: praktiline töö: 10, e-õpe: 12, kokku: 22

Hindamiskriteeriumid:

  • Hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel);
  • Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires;
  • Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest;
  • Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele.

Teemad/alateemad:

  1. Kutse-eetika ja eetilise käitumise põhialused;
  2. Infotehnoloogia valdkonna töötajate eetikakoodeks.

Õppemeetodid:

  • praktiline töö

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: hindab õpimapis enda vastavust käesolevatele 4 hindamiskriteeriumile

Hindamismeetodid:

  • Rühmatöö
  • Praktiline töö
  • Õpimapp/portfoolio

Lävend: on täitnud hindamisülesande ja järgib töös kõiki 4 hindamiskriteeriumit


Praktilised tööd: Järgib oma töös käesolevas õpiväljundis toodud 4 hindamiskriteeriumit

[Tagasi õpiväljundite lehele]