Erinevus lehekülje "Loodusained" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Uus lehekülg: '<h3>MOODUL: Loodusained, maht 6 EKAP</h3> <h4>Õpiväljundid:</h4> # Mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirj...')
(Erinevus puudub)

Redaktsioon: 11. oktoober 2016, kell 18:28

MOODUL: Loodusained, maht 6 EKAP

Õpiväljundid:

  1. Mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel;
  2. mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel;
  3. mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele, saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele;
  4. leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate ülesannete lahendamisel.