Nõuete analüüs

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 20. oktoober 2017, kell 13:06 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

IEEE tarkvara arenduse elutsükkel

 • Tarkvara kvaliteedihaldus SQA – Software quality assurance | IEEE 730
 • Tarkvara seadistuste haldus SCM – Software configuration management | IEEE 828
 • Tarkvara testimise dokumentatsioon STD – Software test documentation | IEEE 829
 • Tarkvara nõuete määratus SRS – Software requirements specification | IEEE 830
 • Tarvara verifitseerimine ja valideerimine V&V – Software verification and validation | IEEE 1012
 • Tarkvara disaini kirjeldus SDD – Software design description | IEEE 1016
 • Tarkvara projektide haldus SPM – Software project management | IEEE 1058
 • Tarkvara kasutajate dokumentatsioon SUD – Software user documentation | IEEE 1063

Tarkvaranõuete määratlemine

SRS ülesehitus

SRS ülesehitus võiks vastavalt Stellmann'ile välja näha järgmine:

 • Eesmärk
  • Määratlused (definitsioonid)
  • Ülevaade süsteemist
  • Viited
 • Üldine kirjeldus
  • Tarkvaratoote nõuded (tarbija vaatevinklist)
   • Süsteemsed liidesed
   • Kasutajaliidesed
   • Riistvaralised liidesed
   • Tarkvaralised liidesed
   • Sidekanalite liidesed
   • Mälupiirangud
  • Disainipiirangud
   • Töötegevused (Operations)
   • Lehe kohandumise nõuded
  • Toote ülesanded
  • Kasutajate iseloomustus
  • Piirangud, eeldused ja sõltuvused
 • Erilised nõuded
  • Välisliidestele esitatavad nõuded
  • Funktsionaalsed nõuded
  • Jõudlusnõuded
  • Loogilise andmebaasi nõuded
  • Tarkvarasüsteemi omadused (mittefunktsionaalsed nõuded)
   • Töökindlus (Reliability)
   • Käideldavus (Availability)
   • Turvalisus (Security)
   • Hooldatavus (Maintainability)
   • Porditavus (Portability).
 • muud..