Süsteemide probleemidehaldus

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 26. veebruar 2016, kell 15:38 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö) (Created page with "'''Jaotus tundides:''' praktiline töö: 64, iseseisev töö: 24, e-õpe: 32, kokku: 120 '''Hindamiskriteeriumid:''' * loetleb ettevõtte (kooli) IKT taristu osi ja võtmekom...")
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Jaotus tundides: praktiline töö: 64, iseseisev töö: 24, e-õpe: 32, kokku: 120

Hindamiskriteeriumid:

 • loetleb ettevõtte (kooli) IKT taristu osi ja võtmekomponente;
 • kirjeldab ettevõtte (kooli) aruandluse protseduure;
 • kirjeldab ettevõtte (kooli) kriisisituatsiooni tunnuseid ja kriisilahenduse protseduure;
 • nimetab ja kasutab kasutusel olevaid diagnostikavahendeid;
 • kirjeldab IKT taristu elementide rikete mõju äriprotsessidele;
 • teostab riskihalduse jaoks vajalikke auditeid ja panustab võimalikest andmekadudest tulenevate kadude vähendamiseks;
 • kirjeldab ettevõtte/organisatsiooni andmekadudest tekkivate kriitiliste olukordade lahendamise teid ja protseduure.

Teemad/alateemad:

 1. 1.Süsteemide turvalisus ja käideldavus;
 2. Riskihaldus;
 3. Auditeerimise alused.

Õppemeetodid:

 • iseseisev töö;
 • praktiline töö.

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: viis iseseisvat ja neli praktilist tööd

Hindamismeetodid:

 • Iseseisvate tööde kvaliteet (vastavus);
 • Praktilised tööd on sooritatud vastavalt nõuetele;
 • Õpimapp/portfoolio vastab koostamise reeglitele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanded on sooritatud vatavalt nõuetele (hindamiskriteeriumid) täiendavalt suudab prognoosida (hinnata) andmekadudest tekkiva kriitilise olukorra kestvust täiendavalt suudab hinnata andmekadudest tekkiva kriitilise olukorra majanduslikku kahju

Iseseisvad tööd:

 1. liidestamise või rakenduste häirituse tulemusel tekkivatest andmekadudest tulenevate kriitiliste olukordade lahendamise stsenaarium;
 2. IKT taristu kaardistamine ja kriitiliste elementide analüüs;
 3. kriisisituatsiooni lahendamise kava koostamine;
 4. kriisisituatsiooni tegevusaruanne.

Praktilised tööd:

 1. süsteemi auditi aruanne;
 2. süsteemi riskihalduse kava;
 3. kriisisituatsioonide läbimängimise harjutus;
 4. diagnostikavahendite kasutamine ja IKT taristu monitooring.

[Tagasi õpiväljundite lehele]