Lehekülje "Serveri operatsioonisüsteemid ja nende haldus" muudatuste ajalugu

Märgi versioonid, mida tahad võrrelda ja vajuta võrdlemisnupule. Legend: (viim) = erinevused võrreldes viimase redaktsiooniga, (eel) = erinevused võrreldes eelmise redaktsiooniga, P = pisimuudatus

  • (viim | eel) 21. august 2015, kell 09:21217.159.152.34 (arutelu). . (5188 baiti) (+5188). . (Created page with "<h1>Mooduli eesmärk</h1> <p>Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi serverite operatsioonisüsteemidest ja oskuse neid paigaldada ning hallata.</p>...")