Erinevus lehekülje "Siseveebi täitmine praktikal" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "= #Praktika aruanne - Sissejuhatus= Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele ==PRAKTIKALE MINEK== Kuidas leidsite praktika ettevõtte? Mille alusel valisite selle...")
 
 
1. rida: 1. rida:
= #Praktika aruanne - Sissejuhatus=
+
= Praktika aruanne - Sissejuhatus=
 
Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele
 
Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele
 
==PRAKTIKALE MINEK==
 
==PRAKTIKALE MINEK==
23. rida: 23. rida:
 
Millised on ettevõtte töötajate tööülesanded (Mõtteid millest kirjutada)?
 
Millised on ettevõtte töötajate tööülesanded (Mõtteid millest kirjutada)?
  
=#Õppija eneseanalüüs=
+
=Praktika aruanne - Õppija eneseanalüüs=
  
 
==TÖÖ. MOTIVATSIOON==
 
==TÖÖ. MOTIVATSIOON==
59. rida: 59. rida:
 
==MUU==
 
==MUU==
 
Mida soovid veel lisada?
 
Mida soovid veel lisada?
 +
 +
= Praktika aruanne - Ettevõtte tutvustus=
 +
==ETTEVÕTTE TUTVUSTUS==
 +
Millist informatsiooni leiad selle ettevõtte kohta internetist?
 +
 +
    *Ajalugu
 +
    *Töötajate arv
 +
    *IT töötajate arv
 +
 +
==IT VALDKONNA TUTVUSTUS==
 +
Milline on töötajate struktuur (Graafilise elemendi lisamist vaata sissejuhatuse osa selgitusest)?
 +
Kuidas on korraldatud ettevõtte veebiteenused:
 +
 +
    *hostingu pakkuja
 +
    *kodulehe mootor
 +
    *domeeni haldaja
 +
 +
Kuidas on korraldatud ettevõtte e-posti teenused:
 +
 +
    *hostingu pakkuja
 +
    *Toetatud protokollid e-posti lugemiseks
 +
 +
Kuidas on korraldatud ettevõtte IT teenused:
 +
 +
    *Võrgu struktuur (suurettevõtte puhul osakonna oma)
 +
    *Monitooringu lahenduse kirjeldus
 +
    *Varunduslahenduse kirjeldus
 +
    *IT seadmete hooldus (koos seadmetüüpide loeteluga)
 +
    *Ettevõttes kasutatavad tarkvarad (kui ei ole võimalik tervikloetelu tuua, siis enda tööarvutis kasutatav tarkvara nimekiri)
 +
 +
Millised protseduurid ja IT alased dokumendid on ettevõttes kehtestatud?
 +
 +
Ettevõtte personali poliitika:
 +
 +
    *Motivatsioonisüsteem
 +
    *Karjääriredelil edenemise tingimused
 +
    *Palgatasemed ja lisatasud
 +
    *Lähetused

Viimane redaktsioon: 8. mai 2015, kell 14:03

Praktika aruanne - Sissejuhatus

Sissejuhatus peaks vastama järgnevatele küsimustele

PRAKTIKALE MINEK

Kuidas leidsite praktika ettevõtte? Mille alusel valisite selle praktika ettevõtte? Kuidas toimus värbamisprotseduur? Kuidas valmistati ette praktikaks koolis? Millised on praktika eesmärgid?

PRAKTIKA ETTEVÕTTES

Kuidas toimus töökorralduse tutvustus? Milliseid töökorralduslikke aspekte tutvustati:

  *tööaeg/töö graafik
  *kolleegid
  *ligipääsud/litsentsid/õigused
  *tööohutus
  *jmt

Milline on praktika periood? Milline on ettevõtte töökorraldus (Mõtteid millest kirjutada) Millised on ettevõtte töövood? (Joonised saab lisada interneti aadressidena. Töövoo kirjeldamiseks abimaterjalid: http://www.edrawsoft.com/Workflow-Examples.php Palun kontrollige, et aadressid oleks korrektsed) Millised on ettevõtte töötajate tööülesanded (Mõtteid millest kirjutada)?

Praktika aruanne - Õppija eneseanalüüs

TÖÖ. MOTIVATSIOON

Kuidas praktika on läinud? Iseloomusta ennast kui töötajat ja anna hinnang oma tööle! Millised on Sinu tugevad ja nõrgad küljed töötajana? Hinda praktika eesmärkide täitmist ja oma efektiivsust? Kas koolis õpitust on kasu töö juures? Mis Sulle meeldib Sinu töös? Mida tahad oma töös muuta? Kuidas? Mis võtab Su tööisu ära?

KOOLITUSVAJADUS

Millistes oma üldainega seotud küsimustes vajad täiendust? Millistes erialatööga seotud valdkondades vajad arendamist? Kas ja kuidas oleksid ise valmis otsima omale sobivaid täiendkoolitusi?

TÖÖFILOSOOFIA

Mida Sa pead oluliseks kolleegidega suhtlemisel? Mida Sa pead oluliseks oma töös? Nimeta oma enamkasutatavaid töömeetodeid ja hinda nende kasutamise efektiivsust. Tutvusta oma töö hindamispõhimõtete spetsiifikat.

HINNANG PRAKTIKAJUHENDAJALE

Millega Sa praktikaettevõttes rahul oled? Mida Sa tahaksid muuta? Kuidas hindad ettevõtte juhtimist?

KOOSTÖÖ

Kuidas hindad oma koostööd kolleegidega? Kuidas teed koostööd grupikaaslastega? Kas ettevõttes on konfidentsiaalset infot ning kuidas seda käitled? Kuidas hindad infovahetust ettevõttes?

MUU

Mida soovid veel lisada?

Praktika aruanne - Ettevõtte tutvustus

ETTEVÕTTE TUTVUSTUS

Millist informatsiooni leiad selle ettevõtte kohta internetist?

  *Ajalugu
  *Töötajate arv
  *IT töötajate arv

IT VALDKONNA TUTVUSTUS

Milline on töötajate struktuur (Graafilise elemendi lisamist vaata sissejuhatuse osa selgitusest)? Kuidas on korraldatud ettevõtte veebiteenused:

  *hostingu pakkuja
  *kodulehe mootor
  *domeeni haldaja

Kuidas on korraldatud ettevõtte e-posti teenused:

  *hostingu pakkuja
  *Toetatud protokollid e-posti lugemiseks

Kuidas on korraldatud ettevõtte IT teenused:

  *Võrgu struktuur (suurettevõtte puhul osakonna oma)
  *Monitooringu lahenduse kirjeldus
  *Varunduslahenduse kirjeldus
  *IT seadmete hooldus (koos seadmetüüpide loeteluga)
  *Ettevõttes kasutatavad tarkvarad (kui ei ole võimalik tervikloetelu tuua, siis enda tööarvutis kasutatav tarkvara nimekiri)

Millised protseduurid ja IT alased dokumendid on ettevõttes kehtestatud?

Ettevõtte personali poliitika:

  *Motivatsioonisüsteem
  *Karjääriredelil edenemise tingimused
  *Palgatasemed ja lisatasud
  *Lähetused