Erinevus lehekülje "Tarkvara testimise dokumentatsioon" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
20. rida: 20. rida:
 
** kõikide mittetestitavate iseärasuste ja nende kombinatsioonide loetelu;
 
** kõikide mittetestitavate iseärasuste ja nende kombinatsioonide loetelu;
 
** põhjused ja põhjendused, miks neid ei testita
 
** põhjused ja põhjendused, miks neid ei testita
 +
* Lähenemisviis:
 +
** üldine testimise teostamise põhimõte (metoodika);
 +
** teostamisviisid peamiste iseärasuste ja nende kobinatsioonide gruppide jaoks;
 +
** peamiste tegevuste, tehnikate ja tööriistade määratlus ülaltoodud gruppide jaoks;
 +
** terviklikkuse (kõikehõlmavuse) nõutava vähima ulatuse määratlus;
 +
** terviklikkuse hindamise (mõõtmise) tehnikad (meetodid) ja mõõdikud;
 +
** täiendavate valmimise, lõpetatuse kriteeriumite määratlused;
 +
** nõuete
  
  

Redaktsioon: 27. veebruar 2018, kell 10:45

Käesolev on kokkuvõte ANSI/IEEE Standardist 829. Standard kirjeldab testplaani kui: “Dokumenti, mis kirjeldab kavatsetava testimise ulatust (skoop), lähenemisviisi (metoodikat), vahendeid ja ajakava. Dokument määratleb testivad ühikud (osad), iseärasused, milliseid on vaja testida, testimise tööülesanded ja isikud, kes teste teostavad ning kõik riskid, mis nõuavad situatsiooniplaneerimist (contingency planning).”

IEEE standard 829 määratleb järgmise testplaani ülesehituse:

 • Testplaani unikaalne tunnus
 • Sissejuhatus:
  • Testitavate testiobjektide ja nende iseärasuste loetelu;
  • iga testiobjekti kohta ajalooliste andmete hoidmise vajadus (valikuline);
  • viited seotud dokumentidele (projekti heakskiitmine ja kinnitamine, projektiplaan, kvaliteedihalduse kava, seadistushalduste kava, seotud poliitikad ja standardid;
  • viited järgmise taseme testiplaanidele.
 • Testiobjektid:
  • testiobjektid ja nende versioonid;
  • nende ülekandemeedia omadused;
  • viited seotud dokumentidele (SRS, SDD, kasutaja juhis (giid), tööde juhis, paigaldusjuhis);
  • testitava objektiga seotud viited veaaruannetele (bug reports);
  • objektid, milliseid eriliselt ei plaanita testida (valikuline).
 • Testitavad iseärasused:
  • kõik tarkvara testitavad iseärasused ja iseärasuste kombinatsioonid;
  • viited testidisaini iseärasuste ja iseärasuste kombinatsioonide määratlusdokumentidele
 • Mittetestivad iseärasused:
  • kõikide mittetestitavate iseärasuste ja nende kombinatsioonide loetelu;
  • põhjused ja põhjendused, miks neid ei testita
 • Lähenemisviis:
  • üldine testimise teostamise põhimõte (metoodika);
  • teostamisviisid peamiste iseärasuste ja nende kobinatsioonide gruppide jaoks;
  • peamiste tegevuste, tehnikate ja tööriistade määratlus ülaltoodud gruppide jaoks;
  • terviklikkuse (kõikehõlmavuse) nõutava vähima ulatuse määratlus;
  • terviklikkuse hindamise (mõõtmise) tehnikad (meetodid) ja mõõdikud;
  • täiendavate valmimise, lõpetatuse kriteeriumite määratlused;
  • nõuete


Allikad:
 1. Testplaani kokkuvõte


⇐ Tagasi IEEE standardite loetelu juurde