Teenuskataloogi haldur

Allikas: Teadmusbaas

Teenuskataloogi haldur on kohustatud hooldama teenuskataloogi, tagama et kõik andmed teenuskataloogis on täpsed ja õigeaegselt uuendatud.

Töö kirjeldus

•Ministeeriumi ja konsolideeritud allasutuste taristu infosüsteemide teenuste haldamine ja kvaliteedi tagamine;
•ministeeriumi arvutivõrgu, arvutite, andmebaaside ja andmeside süsteemi teenuste väljaarendamine, hoolduse, funktsioneerimise ja arendamise tagamine;
•Intsidentidehalduse tarkvara jm ITIL (Information Technology Infrastructure Library) protsesside tugitarkvarade peakasutaja rolli täitmine;
•Teenuste mõõdikute kirjeldamine, nende juurutamine ning kasutamine teenuste kvaliteedi hindamisel;
•Infoturbe põhimõtete ja meetmete väljatöötamine ning rakendamise jälgimine.

 

Teavet teenuste ja teenusepakkumiste kohta, mis sisaldavad kataloogiteenuse säilitamist.

Alois Saar