Lehekülje "UNIX operatsioonisüsteemid" muudatuste ajalugu

Märgi versioonid, mida tahad võrrelda ja vajuta võrdlemisnupule. Legend: (viim) = erinevused võrreldes viimase redaktsiooniga, (eel) = erinevused võrreldes eelmise redaktsiooniga, P = pisimuudatus

  • (viim | eel) 24. august 2015, kell 07:07217.159.152.34 (arutelu). . (6342 baiti) (+6342). . (Created page with "<h1> Mooduli eesmärk </h1> <p> Õpetusega taotletakse, et õppija omandab arusaama UNIXi laadsete operatsioonisüsteemide ülesehitusest ning oskab neid installeerida...")