Lehekülje "Veebirakendused" muudatuste ajalugu

Märgi versioonid, mida tahad võrrelda ja vajuta võrdlemisnupule. Legend: (viim) = erinevused võrreldes viimase redaktsiooniga, (eel) = erinevused võrreldes eelmise redaktsiooniga, P = pisimuudatus

  • (viim | eel) 27. august 2015, kell 07:33217.159.245.100 (arutelu). . (3104 baiti) (+3104). . (Created page with "<h1> Eesmärk </h1> <p> Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi veebirakenduste koostamise põhimõtetest </p> <p> ja nende installeerimist serverisse,...")