''OData''

Allikas: Teadmusbaas

Avatud andmeprotokoll

Open Data Protocol (OData) võimaldab andmetehingud RESTful veebirakendustes vt Wikipedia

Tagasi hajusrakenduse mooduli lehele