Õppekavade arendus

Allikas: Teadmusbaas

Targad süsteemid

Arvutuslik taip e tehistaip Computational Intelligence (CI)

Peamised osad ehk teemad on neuronvõrgud neural networks, isearenev arvutusvõime evolutionary computing, parvetaip swarm intelligence, fuzzy süsteemid fuzzy systems ja immuunsed tehissüsteemid artificial immune systems

Tehistaip teadmusvaldkond sisaldab on seotud järgmiste valdkondadega: bioloogia, arvutiteadused, keemia, majandusteadus, elektromagnetism, immunoloogia, informatsiooniteadus, robootika, juhtimissüsteemid ja automaatika, tööstusvigade diagnoos, lingvistika, materjalitehnika (õpetus), muusika, geneetilised algoritmid (GA) ja füüsika. Allikas: Venayagamoorthy, G., “A Successful Interdisciplinary Course on Computational Intelligence”, IEEE, Computational Intelligence Magazine, February 2009.

Tehistaip (CI) võiks olla defineeritud, kui loodusest inspireetitud meetod/-id + reaalse maailma (katse-) andmed

Tehistaip kolm sammast on fuzzy loogika, neuronvõrgud ja isearenev arvutusvõime

Tehistaibuga kaanevad õppimise elemendid (elements of learning), kohandumine (adaptation), avastuslik optimeerimine (Heuristika) ja optimeerimine katse-vea meedodil (heuristic and meta-heuristic optimization) aga ka hübriidmeetodid, mis on seotud mõnega eeltoodutest

Tänu viimastele uuringutele on tehistaibu ainevaldkonda lisandunud immuunsed tehissüsteemid, parvetaip, kaootilised süsteemid (chaotic systems) ja muud teadmiusvaldkonnad.

Ülikoolid, kus õpetatakse tehistaipu integreeritult või kraadi saamiseks: Missouri University of Science and Technology; American University – Washington, Kolumbia osariik; Victoria University of Wellington – Uus Meremaa; Carnegie Mellon University; Case Western Reserve University; Utah Valley University; Armstrong Atlantic State University; University of Iowa; Rensselaer Polytechnic Institute; Athabasca University; San Diego State University; College of Staten Island; University of Hartford (integreeritud neuronvõrgud); University of Essex; University of Surrey; University of Sheffield; University of Kent.

Hispaanias asuv andmebaas ülikoolidest