ASD

Allikas: Teadmusbaas

ASD - Kohanduv tarkvaraarendus

ASD arenes välja RAD'ist. ASD asendab tavalise 'waterfall' tsükli korduvate spekuleerimis, koostöötaine ja õppimis tsüklitega. Dünaamiline ringlus tagab arendajatele pideva arengu ja projekti edenduse. ASD on missioni põhinine, funktsiooni põhine, iteratiivne, riski juhitud, muudatusetele vastuvõtlik.

ASD objektiiv pakub tarkvara haldamise tavadele teistsugust perspektiivi.

ASD elvulotsiooniline tsükkel: Plaani - ehita/teosta - vaata eelnevad tsüklidüle.

ASD elu tsükkel: Spekuleeri, koostöötaine ja õppimine. Spekuleerimine: Spekulatsioon asendab deterministlikku sõna planeerimist, toote spetsifikatsioonid või projektijuhtimise ülesannete kavandamine. Koostöötamine: Koostöö tähendab tasakaalu leidmist, haldamine traditsioonilises projektijuhtimise mõttes ja koostöökeskkonna loomine ja säilitamine. Õppimine: Hõlmab mõlemat osapool nii arendajat kui ka klienti, et kasutada arendus tsükkli tulemust järgmises.

Rohkema info saamikesks loe siit

⇐ Tagasi meetodite juurde

Bert Mustallikas (arutelu) 18. juuni 2017, kell 19:32 (EEST)