Agiilsed meetodid ja metoodikad

Allikas: Teadmusbaas

Agiilarendus “Agile Development” on katustermin mõningate iteratiivsete ja inkrementaalsete tarkvara arenduse meetodite jaoks. Kõige tuntumate agiilmetoodikate hulka kuuluvad ekstreemprogrammeerimine (Extreme Programming (XP)), Scrum, Crystal, dünaamiline süsteemiarenduse meetod (Dynamic Systems Development Method (DSDM)), jäätmevaba arendus (Lean Software Development (LSD)*), ja iseärasuspõhine arendamine (Feature-Driven Development (FDD)).

  • Jäätmevaba arendus tähendab risustamata koodi kasutamist ja võimendatud õppimist, nimi tuleneb Toyota tootmissüsteemist, kus praktiseeritakse jäätmevaba tootmist;
  • inkrementaalne on võõrsõna, mis tähendab juurdekasvulist - iga järgmine tarkvaratoode on eelmisest veidi parem (võimekam, töökindlam, enamate võimalustega jne);
  • iteratiivne on võõrsõna, mis tähendab kordust, kordamist - arendusprotsessi peamisi tegevusi (nõuete kavandamine, disain, koodi kirjutamine, testimine) teostatakse korduvalt ja kui iga arendustsükkel lõpeb ka parendatud tarkvaratootega on ta ühtlasi ka inkrementaalne

Metoodikad ja raamistikud

Praktikad

Acceptance test-driven development (ATDD) Agile modeling Agile testing Backlogs (Product and Sprint) Behavior-driven development (BDD) Business analyst designer method (BADM) Continuous integration (CI) Cross-functional team Domain-driven design (DDD) Information radiators (scrum board, task board, visual management board, burndown chart) Iterative and incremental development (IID) Low-code development platforms Pair programming Planning poker Refactoring Retrospective Scrum events (sprint planning, daily scrum, sprint review and retrospective) Story-driven modeling Test-driven development (TDD) Timeboxing User story User story mapping Velocity tracking

Allikad:

Tagasi mooduli juurde