Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad

Allikas: Teadmusbaas

Moodul: Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad, maht 4,5 EKAP

Õpiväljundid:

 • (läbiv kompetentsus) mõistab agiilse tarkvaraarenduse olemust ja erinevaid mudeleid;
 • teab erinevaid tarkvaraarenduse mustreid ja nende peamisi kasutamisjuhte;
 • (läbiv kompetentsus) järgib ja kasutab agiilse tarkvaraarenduse põhimõtteid ja põhipraktikaid (core practices);
 • (läbiv kompetentsus ja võtmepädevused) teab ja iseloomustab erinevaid agiilseid arendusmetoodikaid;
 • (läbiv kompetentsus ja võtmepädevused) õpioskus;
 • (võtmepädevused) algatusvõime ja ettevõtlikkus.

Agiilsed meetodid ja metoodikad

Unifitseeritud protsess

Mooduli tööd ja ülesanded:

 • Tarkvaraarenduse meeskondlik projektitöö (konkreetne lahendamist vajav ülesanne)
 • Arenduse mudelid - ülevaade isiklikus blogis ja artikkel siin keskkonnas
 • Arendusmustrid - ülevaade isiklikus blogis ja mustrite valimine etteantud ülesande lahendamiseks
 • Põhipraktikad - ülevaade isiklikus blogis ja nende kasutamine õpiprojektides [kasutab | ei kasuta]
 • Arendusmetoodikad - ülevaade isiklikus blogis ja esitlus ühe metoodika kohta rühmas
 • Õpioskus - täiendab iseseisvalt enda teadmisi ja esitab eneseanalüüsi blogis märkides, mida juurde on õppinud
 • Algatusvõime - pakub tööülesannete lahendamisel uusi lahendusi, jälgib uudiseid ning kasutab oma töös kasulikke ja parimaid praktikaid, soovitab neid ka rühmakaaslastele - hinnatakse jooksvalt ja blogis asuva eneseanalüüsi alusel
 • Ettevõtlikkus - oskuste ja võimete kogum, kus oluline koht on analüüsivõimel, paindlikkusel, enesetunnetusel, sihikindlusel, suhtlemis-, organiseerimis- ja eesmärkide püstitamise oskusel - hinnatakse jooksvalt ja blogis asuva eneseanalüüsi alusel

Tarkvaraarenduse projekt

Tagasi moodulite loetelu lehele