Andmebaasi projekt

Allikas: Teadmusbaas

Projekti peatükid:

 • 0 Sissejuhatus
 • 1 Andmebaasile esitatud nõuded - peatüki sisuks on SRS dokumendi sisu
 • 2 Andmebaasi projekteerimine (disain) - peatüki sisuks on SDD dokumendi sisu
 • 3 Andmebaasi ja selle liideste loomine, tehtud töö testimine, osaliselt STD sisu
 • Kokkuvõte ja järeldused

SRS (Software Requirements Specification or Document) Tarkvara nõuete määratlus või dokument

ERD näited; Lohusalu sadama infosüsteemi andmebaas

 1. Sisukord
 2. 1 SISSEJUHATUS - kirjutada siis, kui töö on valmis
 • Dokumendi eesmärk;
 • Projekti ulatus (skoop);
 • Määratlused, mõisted ja lühendid;
 • Viited;
 • Ülevaade (SRS sisust).
 1. 2 ÜLDINE KIRJELDUS (ettevõtte kirjeldus)
 • Andmebaasiga seotud kaalutlused
 • Andmebaasi ülesanded (mida ta peab tegema)
 • Kasutajate iseloomustus
 • Üldised piirangud ja reeglid
 • Oletused ja sõltuvused
 1. 3 KONKREETSED NÕUDED
 1. 4 ANALÜÜSIMUDELID
 1. 5 DOKUMENDI MUUDATUSTE HALDUS
 2. LISAD (Lisa A, Lisa B jne)

SDD (Software Design Document) Tarkvara projekteerimise dokument

 1. Sisukord
 2. 1 SISSEJUHATUS
 • Projekti ulatus, lähenemisviisid ja meetodid
 • Kuidas dokumenti kasutada;
 • Seotud dokumendid
 1. 2 ALAMSÜSTEEMI/RAKENDUSE ÜLEVAADE
 • Arhitektuur;
 1. 3 ANDMEBAASI PROJEKTEERIMISE OTSUSED
 • Eeldused ja oletused;
 • Standarditest kõrvalekalded;
 • Olemite kaardistamine;
 • Denormaliseerimine;
 • Journaling ja History;
 • Ärireeglid;
 • Realiseeritud funktsionaalsus.
 1. 4 LIIDESED JA SÕLTUVUSED
 • Liidesed
 • Sõltuvused (Dependencies) - Andmebaasi kasutajakeskkonna (Schema) sõltuvused
 1. 5 ARUANDLUS JA JUHTIMISE INFOSÜSTEEM (MIS)
 • Nõuded;
 • Projekteerimise aspektid (Design issues).
 1. 6 JUURDEPÄÄS ANDMETELE (DATA ACCESS)
 • Rollide määratlused
 • Kasutajad
 • Tabelitele juurdepääsu mustrid
 1. 7 FÜÜSILISE MUDELI LOOMISEGA SEOTUD KAALUTLUSED
 • Suurte objektide salvestamine
 • Järjekordade kasutamine (Usage of Queuing)
 • Tabelite tükeldamine (jaotised) - Partitioning
 • Muude RABHS iseärasuste kasutamine
 1. 8 MITTEFUNKTSIONAALNE PROJEKTEERIMINE
 • Turvalisuse kavandamine (Security Design)
 • Käideldavuse ja tõrkekindluse projekteerimine
 • Ulatuvus (Scalability)
 • Alussüsteemi haldamine
 • Jõudluse kavandamine
 • Veakäitlus
 • Varundus- ja taastepoliitika
 • Arhiveerimine
 1. 9 OLETUSED JA ÜKSIKASJAD (ASSUMPTIONS AND ISSUES)
 • Projekteerimise oletused
 • Mis hästi õnnestus? (Outstanding Issues)
 1. Lisad
 • LISA A - TABELITE SEOSTE SKEEMID
 • LISA B – MOODULITE LOETELU
 • LISA C - TABELITE DEFINITSIOONID
 • LISA D - VAADETE DEFINITSIOONID
 • LISA E - KAADRITE (SNAPSHOT) DEFINITSIOONID
 • LISA F - TRIGERITE DEFINITSIOONID
 • LISA G - OLEMITE REALISEERIMINE TABELITEKS (täielikud SQL laused)
 • LISA H - ROLLIMÄÄRATLUSED
 • LISA I - ANDMEBAASI PROJEKTEERIMISE KVALITEET (hindamisleht)

Allikad: