Andmebaaside ja tarkvaratoodete kavandamine ning arendamine

Allikas: Teadmusbaas

Oracle akadeemia kursused:

  1. Andmebaaside alused - Data Foundation
  2. Andmebaaside projekteerimine - Database Design
  3. Andmebaaside programmeerimine SQL abil - Database programming with SQL
  4. PL/SQL kasutamine - protseduuride, funktsioonide ja muude andmebaasiobjektide loomine

Harjutused Oracle server 11g:

  1. Andmebaasiserveri paigaldamine Windows Server 2012 või Windows Server 2016 OS-le
  2. Tabelite loomine
  3. Andmete sisestamine, andmete laadimine, laadimisvahendid, Oracle abivahendid
  4. Kasutajate loomine ja neile õiguste andmine
  5. Andmetehingud
  6. Päringud