Andmeobjektidega seotud õigused

Allikas: Teadmusbaas

On 3 õiguste gruppi: süsteemiõigused, rollidest tulenevad õigused ja objektiõigused

Andmebaasi admin saab teha käsureal päringu andmesõnastiku tabelitele DBA_SYS_PRIVS, DBA_TAB_PRIVS ja DBA_ROLE_PRIVS

Päringuga SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; saab vaadata kõikidele süsteemi kasutajatele antud õigusi; DBA_ROLE_PRIVS tabelis on rollidega seotud õigused ja tabelis DBA_TAB_PRIVS tabelitega seotud õigused. Kui DBA õigusi kasutajal pole, saab kasutaja vaadata enda õigusi SELECT * FROM USER_SYS_PRIVS; korraldusega.

Lähemalt õigustest Oracle andmebaasiserverites vaata näiteks Oracle 11g materjalides ja Oracle 11g kasutajaõiguste haldusest