Andmestruktuur Massiiv

Allikas: Teadmusbaas

== Andmestruktuur Massiiv ==

Massiiv on elementide kogum, kus iga elementi identifitseerib täisarvuline indeks (mitmemöötmelise massiivi korral vastavalt üks indeks iga möötme kohta).

Massiivi kui andmestruktuuri iseloomustavad järgmised omadused: Massiivi suurus on tavaliselt fikseeritud. Keeltes, kus massiivi suurust pärast massiivi loomist üldse muuta saab, on see üsna ajamahukas operatsioon (oluliselt ei peta ettekujutus, et selleks tehakse uus massiiv, kopeeritakse vana massiivi kõik elemendid uude ümber ja kustutatakse vana massiiv mälust ära). Paljudes keeltes pole massiivi suuruse muutmine pärast selle loomist enam vöimalik.

Kui on siiski vaja massiivi omadustega andmestruktuuri, mille elementide arv pole kohe teada, on üks võimalus luua maksimaalse vaja minna võiva suurusega massiiv ja pidada eraldi muutuja abil arvet selle üle, kui suur osa massiivist tegelikult kasutusel on. Massiivi elemendi leidmine tema indeksi järgi on kiire operatsioon ja selleks tehtava töö maht ei sõltu massiivi suurusest. Selle operatsiooni ajakulu söltub tavaliselt massiivi möötmete arvust, aga on igal juhul tühine vörreldes kõigi keerulisemate struktuuridega. Massiivi elemendi väärtuse väljavahetamine (massiivi elemendile uue väärtuse omistamine) on tavaline omistamistehe ja selleks tehtava töö maht (kui element on indeksi järgi juba leitud) ei sõltu massiivi suurusest ega selle möötmete arvust. Vaadeldes muutuva suurusega massiive, on võimalik rääkida ka massiivi elementide lisamisest ja eemaldamisest.

Elemendi lisamisel tuleb uuele elemendile teiste vahele ruumi tegemiseks kõiki temast tahapoole jäävaid elemente nihutada ühe koha võrra massiivi löpu suunas. Olemasoleva elemendi eemaldamisel tekkinud tühimiku täitmiseks tuleb kõiki temast tahapoole jäävaid elemente nihutada massiivi alguse suunas

TA16 Karlis Hünninen