Andmete halduskeel

Allikas: Teadmusbaas

INSERT, UPDATE ja MERGE korraldused


MERGE näide:

MERGE INTO vl_emp_koopia k USING employees e ON (k.empno=e.employee_id) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET k.ename=e.last_name, k.deptno=e.department_id WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (e.employee_id, e.last_name, e.department_id);

INSERT ALL näide:

INSERT ALL INTO vl_emp_koopia2 VALUES(employee_id,last_name,department_id) INTO vl_emp_koopia VALUES(employee_id,last_name,department_id) SELECT employee_id,last_name,department_id FROM employees;

Tingimuslik INSERT mitmesse tabelise, vt Oracle 12_3 lk 22 (siia teha näide!)