Arvusüsteemide ülesanded

Allikas: Teadmusbaas

Arvusüsteemide iseseisvad ülesanded

1. Leida kümnendsüsteemi arvude 750 + järjekorranumber ja 3100 + järjekorranumber vasted:

  • kahendsüsteemis;
  • kaheksandiksüsteemis;
  • kuueteistkümnendiksüsteemis

2. Liita ja korrutada kahendsüsteemi teisendatud arvud 17 + kahekordne järjekorranumber ja 57 + järjekorranumber, näiteks (17+2*0)=17(10)=10001(2) ja (57+0)=57(10)=111001(2), summa on: 10001(2)+111001(2)=1001010(2), ja korrutis 1111001001(2)

3. Liita ja korrutada kaheksandiksüsteemi teisendatud arvud 27 + kahekordne järjekorranumber ja 87 + järjekorranumber, näiteks (27+2*0)=27(10)=33(8) ja (87+0)=87(10)=127(8), summa on: 33(8)+127(8)=162(8), ja korrutis 4455(8)

4. Liita ja korrutada kuueteistkümnendiksüsteemi teisendatud arvud 37 + kahekordne järjekorranumber ja 107 + järjekorranumber, näiteks (37+2*0)=37(10)=25(16) ja (107+0)=107(10)=68(16), summa on: 25(16)+68(16)=90(16), ja korrutis F77(16)

5. Lahutada kahendsüsteemi teisendatud arvud 700 - kahekordne järjekorranumber ja 57 + järjekorranumber, näiteks 700-2*0(10) on 1010111100(2) ja 57(10)=111001(2), nende vahe on 1010000011(2)

6. Lahutada kaheksandiksüsteemi teisendatud arvud 800 - kahekordne järjekorranumber ja 87 + järjekorranumber, näiteks 800-2*0(10) on 1440(8) ja 87(10)=127(8), nende vahe on 1311(8)

7. Lahutada kuueteistkümnendiksüsteemi teisendatud arvud 900 - kolmekordne järjekorranumber ja 107 + järjekorranumber, näiteks 900-3*0(10) on 384(16) ja 107(10)=6B(16), nende vahe on 319(16)

8. Kontrollida saadud tulemusi Excel või Calc tabelarvutusprogrammiga