Blind carbon copy (BCC)

Allikas: Teadmusbaas

Blind carbon copy (lühend BCC), eesti keeles salakoopia või pimekoopia, võimaldab saatjal varjata pimekoopia väljale sisestatud saajaid teiste saajate eest. Mõiste on tulnud paberkirjavahetusest (ingl. k. carbon copy) ning nüüd kasutatakse seda ka e-mailides.

E-mailides saajad määratakse aadressidega sisestades need väljadele:

  • To: saaja - esimese astme saaja
  • CC: koopia - teise astme saaja
  • BCC: pimekoopia - kolmanda astme saaja. Esimese ja teise astme saajad ei näe kolmanda astme saajat. Olenevalt e-maili tarkvarast, kolmanda astme saaja võib kirja juures näha kas ainult enda e-maili aadressi, või ka kõiki esimese ja teise astme saajate e-maili aadresse.

Tavaliselt kasutatakse BCC välja siis, kui e-mail saadetakse väga suurele kogusele saajatele, või saajatele, kes ei tohi või ei pea üksteist tundma, näiteks meililist.

Eelised

Kasutatakse mitmetel põhjustel:

  • BCC'd kasutatakse tihti selleks, et vältida tahtmatut "Vasta kõigile", kui tahetakse vastata ainult kirja saatjale.
  • Kolmandale isikule kirjavahetuse saatmine, ilma, et teine isik sellest teaks.
  • Mitmele saajale kirja saatmine, ilma, et nad teaksid üksteise e-maili aadresse.
  • E-maili aadresside kogumise ära hoidmisega välditakse arvutiviiruste, rämpsposti ning pahavara levikut, mis esineb sageli ahelkirjade kujul.

Puudused

Mõningatel juhtudel võidakse pimekoopia kasutamist vaadata kergelt ebaeetiliselt. Algsele adressaadile jääb mulje, et kirjavahetus käib kahe teada oleva osapoole vahel ning on tahtlikult hoitud teadmatuses, et vestluses osaleb veel liikmeid.

Sellega seondub risk, et kui BCC väljale sisestatud osaleja kasutab (tahtmatult) "vasta kõigile", saab algne adressaat tema osalusest teada. Seega on tihti parem originaalkirja pigem edastada.

Sõltuvalt tarkvarast, mida kasutatakse, võib kirja saaja teada või mitte, kas talle saadetud kiri on tulnud BCC kaudu või ei. Mõningatel juhtudel To: väljale (tarkvara poolt) sisestatud "avalikustamata saajad" näitavad, et BCC välja on kasutatud. Teistel juhtudel näeb kiri identne välja üksikule saajale saadetud kirjaga. Kirja saaja ei pruugi näha e-maili või nime, mis on sisestatud To: väljale.

Kui kirja peaksid nägema, kes on veel saanud BCC kirja,

  • siis tuleks kirjale lisada nende pärisnimed, kuid mitte e-maili aadressid või
  • lisada kokkuvõttev asendus nimedele, näiteks "Kogu töömeeskonnale", "Tervele projekti grupile".

Kasutatud materjal

Blind carbon copy

Autor

Diana Saar