CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Arutivõrkude mastaapimine

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. Seadistab võrguseadmeid, ruuteris ruutimisprotokolli (OSPF, EIGRP), muudab väike- ja keskmise suurusega ettevõtte võrgu suurust, muudab suurettevõtte võrgu suurust
 2. hindab võrguteenust, võrreldes seda teenusetasemelepinguga
 3. on teadlik talitluslikest tingimustest
 4. dokumenteerib ja registreerib tegevused, probleemid ja nende parandustoiminguid
 5. kohandab tooteid ja teenuseid vastavalt kliendi vajadusele
 6. teab ja oskab hinnata juurutatud süsteemide nõudeid
 7. on teadlik ärikorraldusest ja IKT rakenduse mõjust sellele
 8. teab olemasoleva rakenduse tehnilist arhitektuuri sh füüsilist ja loogilist
 9. teab organisatsiooni aruandlusprotseduure enda töövaldkonna piires
 10. (läbiv kompetentsus) probleemide lahendamine
 11. (läbiv kompetentsus) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted

Allikad:

Tagasi õppekava juurde