CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Võrkude ühendamine

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. Seadistab võrguseadmetes NAT, Frame Relay protokolli, punktist punkti ühendusi, teostab väike- ja keskmise suurusega ettevõtte võrgu monitoorimist ja veahaldust, teostab suurettevõtte võrgus monitoorimist ja veahaldust
 2. kogub ja rakendab talitluslikke nõudeid
 3. oskab kasutada tüüplahendusi
 4. tagab tööde käigus andmete tervikluse
 5. teab testimise meetodeid, taristuid ja tööriistu
 6. teostab lihtsaid teste juhendi abil
 7. teab intsidendi- ja probleemihalduse protseduure
 8. teab võimalike lahenduste teabeallikaid
 9. täidab ja täiendab andmesideteenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni
 10. teab diagnostikatööriistade rakendamist ja kättesaadavust
 11. (läbiv kompetentsus) kirjalik eneseväljendusoskus
 12. (läbiv kompetentsus) meeskonnatöö ja grupitöövahendite kasutamise põhimõtted

Allikad:

Tagasi õppekava juurde