CCNA turvalisus

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli läbimisega peaks õppur omandama järgmised kompetentsused:

 1. Tulemüüride konfigureerimine vastavalt nõuetele, ründetuvastuse (IDS) kasutamine, parem arusaam marsruuterites ja kommutaatorites olevatest krüptoteenustest
 2. teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne)
 3. teab hästi tarkvara uuenduste evitamise protseduure
 4. valib asjakohase dokumendivormi
 5. täidab etteantud dokumendivorme
 6. teab kuidas äriprotsessid on lõimitud ja äriprotsesside sõltuvust rakendustest
 7. teab muudatuste halduse tööriistu ja meetodeid
 8. teab organisatsiooni hädaolukorra või selle ohu ilmnemisel rakendatavaid protseduure
 9. rakendab riskijuhtimise protseduure
 10. teab asjakohaste standardite ja parimate tavade võimalusi ning variante
 11. teab õigusaktidest tulenevaid infoturbenõudeid
 12. teab organisatsiooni infostrateegiat
 13. teab võimalike turvaohtude allikaid
 14. teab organisatsioonis kehtestatud kvaliteedinõudeid („käsiraamat“)
 15. ühendab igapäevastesse tööprotsessidesse oskuste arendamist
 16. jälgib kvaliteedinäitajaid, teab nende tähendust ning tegutseb neid järgides
 17. teab IKT siseauditi läbiviimise põhimõtteid
 18. (läbiv kompetentsus) kutse-eetika

Allikad:

Tagasi õppekava juurde